Een project collectief wonen opzetten, hoe doe je dat?

Op veel plaatsen in Limburg zijn er (burger)initiatieven om een collectief woonproject op te zetten. Bij collectief wonen zijn je buren geen onbekenden, maar mensen waarmee je samen bouwt, woont en leeft. Zo’n wooncollectief draagt bij aan langer zelfstandig wonen voor ouderen, maar biedt ook nieuwe woonvormen voor jongeren.

Op 10 oktober 2020 waren ca 30 initiatiefnemers bijeen in het gemeenschapshuis in Ell om in gesprek te gaan over de vraag:  Hoe ga je als groep met zo’n collectief woonproject aan de slag? Via een livestream volgden ca 35 mensen de bijeenkomst van huis uit.

Gedeputeerde Andy Dritty gaf in zijn toespraak aan dat de provincie dit soort initiatieven met subsidies en leningen graag ondersteunt. Vervolgens kwamen drie praktijkvoorbeelden aan de orde. Iewan is een project met duurzame sociale huur woningen dat 5 jaar geleden tot stand kwam. Op basis van hun ervaringen hebben ze zelfs een cursus ontwikkeld, die in het middagdeel besproken werd. In Castenray is de oude school met veel inzet van het dorp verbouwd tot 5 zorgappartementen. In Ell wordt gewerkt aan 10 woningen voor jongeren en ouderen. Kilimanjaro Wonen begeleidt veel collectieve woonprojecten en kon daarom veel praktische tips mee geven aan de toehoorders. De livestream van de bijeenkomst is terug te kijken op de websites van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en Burgerkracht Limburg, inclusief alle presentaties.

Informatie over Collectief Wonen, de livestream, de presentaties van deze dag en documenten, ondersteunend in het proces om te komen tot collectief wonen, kunt u terugvinden op de website van VKKL:

https://www.vkkl.nl/themas/samen-wonen