Divers en uitgebreid Limburgs activiteitenprogramma over armoede

17 oktober is de Wereldarmoededag, de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Niet zonder reden, want zelfs in Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen in armoede. Graag willen wij dit belangrijke thema en de activiteiten die in de week van de armoede georganiseerd worden onder de aandacht brengen, zie het overzicht op https://www.burgerkrachtlimburg.nl/agenda/.

Burgerkracht-de Pijler brengt sinds jaren organisaties die strijden om Armoede te bestrijden en verzachten bij elkaar in de Limburgse Armoede Beweging. In deze beweging wordt informatie en kennis gedeeld en vindt er onderlinge inspiratie plaats. Zo ook rondom de Wereldarmoededag.

Positieve gezondheid
Dit jaar is gekozen om tijdens deze dag (week) met een brede blik te kijken naar de gevolgen van Armoede. Het instrument van ‘Positieve gezondheid’, het spinnenweb, biedt daar een mooie kapstok voor. Met dit praktische plaatje leer je anders kijken naar je situatie. Wat is echt belangrijk en hoe kun je dat zelf beïnvloeden. Want als er sprake is van armoede dan kan dat van grote invloed zijn op hoe je je verder voelt. Verschillende organisaties geven op inspirerende wijze vorm aan deze dag ook vanuit dit gedachtegoed.

Voor meer informatie over de Limburgse Armoede Beweging en de activiteiten in het kader van de Wereldarmoededag kunt u contact opnemen met Benoît Hameleers 06 46 11 39 01 of Rene Suijkerbuijk – 06 58 07 30 18. Of mailen naar depijler@burgerkrachtlimburg.nl

Burgerkracht – de Pijler
Als provinciaal knooppunt in Limburg stelt De Pijler zich ten doel:
het blijven ondersteunen van een breed netwerk, zowel lokaal als regionaal, om gezamenlijk armoedevraagstukken te signaleren, agenderen en aan te pakken. Als expertisecentrum en kennismakelaar wil de Pijler als onderdeel van Burgerkracht Limburg samen met andere organisaties de verschillende, kwetsbare, doelgroepen een kans bieden zich te verenigen en op te komen voor de eigen en gezamenlijke belangen.