De beste wensen…

Graag willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor mensen in Limburg die voor extra uitdagingen stonden in het afgelopen jaar. We bewonderen jullie bevlogenheid, volharding en creativiteit. Ook dit jaar hebben de vele betrokken vrijwilligers en (samenwerkings)partners samen met ons bewezen dat er gelukkig toch nog veel kan in een tijd van beperkingen.

Wij wensen iedereen een fijne, warme en waardevolle tijd toe. En voor het nieuwe jaar heel veel energie, inspiratie en (burger)kracht!

Check hier onze allerlaatste nieuwsbrief van het jaar

Namens alle collega’s van Burgerkracht

Han von den Hoff

Directeur/bestuurder
Burgerkracht Limburg