Burgervertegenwoordiger gezocht, die wil meedenken over burgerparticipatie in de (preventieve) zorg in Noord-Limburg

PxZorg is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg.

PxZorg staat beschreven in 5 uitgangspunten.
– Preventie in de Populatie: gezond leven en risico’s vermijden, verminderen de kans op ziekte.
– Patiënt als Persoon: ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. De professional ondersteunt de zorgvrager als partner in het (her)vinden van gezondheid.
– Participatie als Prioriteit: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling.
– Paden met Partners: zorgpaden en ketenzorg, waarin partners over de diverse lijnen goed samenwerken.
– Professionele Performance: zorgprofessionals werken volgens vastgestelde standaarden en zijn bereid (intercollegiaal) verantwoording af te leggen.

Als PxZorg vinden wij dat de stem van de burger in het beleid, de projecten en de ontwikkelingen van VieCuri (ziekenhuis), Cohesie (huisartsen coöperatie) en andere partijen betrokken bij transmurale zorg, ook wel ketenzorg genoemd (b.v. geestelijke gezondheidszorg, gemeente, thuiszorg etc.) gehoord moet worden.

Om dit te waarborgen heeft PxZorg een team patiëntenparticipatie. Dit team wordt gevormd door een burgervertegenwoordiger, een adviseur burgerparticipatie vanuit Burgerkracht Limburg en de coördinator PxZorg werkzaam voor Cohesie en VieCuri.

Voor dit team zijn wij op zoek naar:

een nieuwe burgervertegenwoordiger

Het komende jaar willen we het programma PxZorg versterken en verbreden in de regio, door de aansluiting van zorgpartners én gemeenten te intensiveren.

Rol burgervertegenwoordiger
Als burgervertegenwoordiger in het team patiëntenparticipatie PxZorg denk je mee over:
– de belangen van burgers in projecten van PxZorg en ontwikkelingen bij VieCuri, Cohesie en andere partijen betrokken bij de ketenzorg;
– hoe burgerparticipatie gewaarborgd kan worden in projecten van PxZorg en ontwikkelingen bij VieCuri, Cohesie en andere partijen betrokken bij de ketenzorg;
– ontwikkelingen in de ketenzorg, waarbij patiënten en burgers betrokken moeten zijn;
– vindplaatsen en profielen voor deze patiënten en burgers.

Als onderdeel van het team patiëntenparticipatie breng je het perspectief van de burger in tijdens de teamvergaderingen, behartig je belangen van burgers en geef je aanvullend gevraagd en ongevraagd advies aan je teamleden. Tijdens vergaderingen, maar ook daarbuiten. Daarnaast ben je een ambassadeur van burgerparticipatie. Hiervoor praat je met (interne) partners over burgerparticipatie in de ketenzorg (b.v. met cliëntenraden).

In overleg kan besproken worden of je aanvullend ook het burgerperspectief inbrengt en/of de belangen van burgers behartigt bij specifieke ontwikkelingen en/of projecten (b.v. een valpreventie project of de ontwikkeling van de zorgkaart).

Investering burgervertegenwoordiger
Je bent beschikbaar en bereid om:
– ongeveer eenmaal per 6 weken 1,5 uur te vergaderen (+ circa 1 uur voorbereidingstijd) met het team patiëntenparticipatie PxZorg. De vergaderingen vinden plaats bij Cohesie of VieCuri in Venlo óf digitaal. We helpen je graag bij het digitaal vergaderen;
– tussendoor extra te vergaderen (meestal in Venlo) als specifieke projecten daarom vragen (circa 4x per jaar);
– regulier te overleggen met partners (circa 6x per jaar);
– tussendoor telefonisch of per mail input te geven op stukken (wekelijks).

De tijdsinvestering zal ongeveer is 4 uren per week zijn, afhankelijk van de taken je wel en niet op wil pakken. De tijdsinvestering en je inzet worden regelmatig met je geëvalueerd en kunnen op je verzoek tussentijds aangepast worden.

Profiel burgervertegenwoordiger
De burgervertegenwoordiger, die wij zoeken:
– komt regelmatig als patiënt, naaste of mantelzorger in aanraking met de Noord-Limburgse ketenzorg;
– is woonachtig in Noord-Limburg;
– heeft affiniteit met het verbeteren van de zorg en met burgerparticipatie;
– heeft een netwerk in en/of kennis van het sociale domein (dit is een pré);
– wil niet alleen zijn eigen ervaring delen, maar kan ook overstijgend denken;
– is kritisch en wil graag zijn of haar mening delen in het belang van de burger;
– is beschikbaar voor de gevraagde tijdsinvestering;
– is handig met e-mail;
– heeft de intentie om zich voor minimaal 1,5 jaar aan PxZorg te verbinden.

Wat wij bieden
Wij bieden je:
– de mogelijkheid om bij te dragen aan verbetering van de Noord-Limburgse gezondheidszorg;
– een kijkje achter de schermen bij Noord-Limburgse zorgaanbieders;
– ondersteuning op het gebied van burgerparticipatie;
– samenwerking met bevlogen professionals;
– een onkostenvergoeding.

Meer weten
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met:

Coby Kovács, coördinator PxZorg bij VieCuri/Cohesie
E: ckovacs@viecuri.nl
T: (06) 51 49 45 27

Kijk ook op https://pxzorg.nl/

Solliciteren
Wil je solliciteren naar de functie? Stuur dan voor 23 november 2020 een motivatiebrief met cv naar anoukvanderheijden@burgerkrachtlimburg.nl. Wij nemen telefonisch contact met je op. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 27 november in de ochtend.