Uitnodiging: Burgertop ‘Uw visie op de gezondheid’

Uw gezondheid en welzijn zijn erg belangrijk voor gezondheidsprofessionals in Limburg. Waar mogelijk willen ze voorkomen dat u ziek wordt en willen ze u helpen een gezond leven te leiden. Professionals hebben veel ideeën over hoe dit te bereiken.

Maar hoe kijkt u als burger hier tegenaan? U heeft natuurlijk ook een idee en mening over volksgezondheid. Dit willen we graag van u horen! We willen niet over u praten, we willen mét u praten!

In februari 2019 wordt daarom twee keer een burgertop georganiseerd voor burgers uit de hele Euregio Maas-Rijn (EMR). Tijdens deze bijeenkomsten worden uw mening en die van andere burgers over gezondheid verzameld. De resultaten van deze twee ontmoetingen zullen in juni 2019 de basis vormen voor een discussie onder gezondheidsprofessionals uit heel Europa.

Wilt u uw visie op de volksgezondheid met ons delen? In dat geval nodigen wij u graag uit voor de burgertop op 16 februari van 10.00 tot 15.00 uur in het Technologiezentrum Aachen, Dennewartstrasse 25-27 in Aken.

Vanaf locaties in Maastricht en Hasselt rijdt een pendelbus naar Aken.

 

Wat gaan we doen met uw bijdrage?
Tijdens de twee burgertops wordt de visie van de burgers van de Euregio Maas-Rijn op de volksgezondheid verzameld. Het resultaat zal openbaar zijn en worden samengevat in een korte film over de burgertopontmoetingen en in een verslag. Beide zullen worden gebruikt als input voor een discussie tussen regionale gezondheidsprofessionals uit heel Europa: in juni 2019 organiseert de Euregio Maas-Rijn een conferentie in samenwerking met het WHO Regions for Health Network en het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.  Kortom, we hebben uw input echt nodig en zullen die ook gebruiken!

 

Geïnteresseerd?
Als u geïnteresseerd bent in het bijwonen van de burgertop, stuur dan een e-mail naar a.hamers@prvlimburg.nl van de Provincie Limburg.
Bellen kan ook: 06 46 97 48 09.

 

Informatie
Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website www.euPrevent.eu/cs