Burgerpanel: betrokkenheid Limburgers bij burgerinitiatieven

Hoe betrokken ben jij bij burgerinitiatieven?

In tijden van crisis wordt er meer dan anders een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van mensen. Er ontstaan allerlei mooie burgerinitiatieven, bedoeld om diegene die in deze tijd minder goed voor zichzelf kan zorgen, te helpen, een steuntje in de rug te geven of een voorziening aan te bieden.

Gelukkig ontstaan zo’n soort initiatieven niet alleen in tijden van crisis. Wij waren benieuwd naar de betrokkenheid van Limburgers bij burgerinitiatieven. 


Klik op onderstaande afbeelding om factsheet te downloaden