Ben jij onze nieuwe medewerker directiesecretariaat voor 24 uur per week?

Wij zijn op zoek naar een nieuwe medewerker directiesecretariaat die met gevoel voor verhoudingen de taken van het directiesecretariaat uitvoert. Dit doe je op een accurate wijze, zelfstandig en naar eigen inzichten, in afstemming met de directie.

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige medewerker zijn wij op zoek naar een enthousiaste en inspirerende medewerker die onze Raad van Toezicht en directie gaat ondersteunen.

Heb jij?

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Kennis van de toepassing van relevante applicaties en automatiseringspakketten;
 • Analytisch vermogen;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het communiceren op alle niveaus en het geven van werkopdrachten;
 • Ervaring met het verwerken van een diversiteit aan gegevens op een ordelijke, nauwkeurige en juiste manier;
 • Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen;
 • Organisatorische vaardigheden voor het organiseren van het werk binnen de afdeling en/of het organiseren van bijeenkomsten et cetera;
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële en persoonsgegevens;
 • Een dienstverlenende en klantgerichte instelling;
 • Ervaring met prioriteiten stellen, zelfstandig werken en snel schakelen.

En word jij enthousiast van:

Correspondentie, verslagen, samenvattingen en notities opstellen en verwerken

 • Stelt zelfstandig correspondentie op en verwerkt correspondentie en andere bescheiden van inhoudelijke aard aan de hand van summiere aanwijzingen;
 • Notuleert bijeenkomsten, maakt verslagen en/of samenvattingen en neemt die acties die nodig zijn om de voortgang van de gemaakte afspraken te bewerkstelligen;
 • Bereidt (beleids)notities voor door het ordenen, selecteren en bewerken en verwerken van relevant materiaal;
 • Beoordeelt inkomende post/stukken op het belang van overleg of besluitvorming en handelt waar mogelijk deze post/stukken af.

Werkprocessen faciliteren

 • Organiseert en voert het secretariaat van de Raad van Toezicht en directievergaderingen, alsmede secretariaten van commissies, overleg- en werkgroepen;
 • Beheert en bewaakt de agenda van de directie;
 • Biedt administratieve en procedurele ondersteuning bij de uitvoering van besluiten. Bereidt besluiten voor, eventueel in samenwerking met anderen en verzorgt informatie hieromtrent;
 • Ontvangt bezoekers;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt van leidinggevenden/directie ten behoeve van in- en externe relaties;
 • Neemt deel aan werkoverleg van procesondersteuning

Overlegmomenten organiseren

 • Organiseert op verzoek van betrokkene(n) in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen;
 • Draagt bij aan een zo optimaal mogelijke bezetting van vergaderruimtes;
 • Bereidt bijeenkomsten/vergaderingen voor door het opstellen van de agenda en maakt vergaderstukken gereed en distribueert deze;
 • Zorgt in voorkomende gevallen voor catering van vergaderingen.

Bijdrage aan organisatiecultuur

 • Draagt constructief en actief bij aan de interne bedrijfscultuur;
 • Staat open voor samenwerking, kennisdeling met collega’s en draagt daar zelf aan bij;
 • Is zich bewust van de noodzaak zelf te doen wat zij/hij anderen adviseert en handelt daarnaar;
 • Is zich bewust van de organisatiedoelen van Burgerkracht Limburg en houdt daar in het eigen handelen altijd nadrukkelijk rekening mee.

Kwaliteitsborging

 • Levert een bijdrage aan de implementatie van het kwaliteitsbeleid van Burgerkracht Limburg.

Dan bieden wij jou:   

 • de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen bedrijfsvoering en een mensgerichte organisatie;
 • regelmatig intervisie en scholing;
 • persoonlijk budget om je duurzame inzetbaarheid te stimuleren;
 • een salaris gebaseerd op schaal 6 min 2.348 tot max 3.361 van de Cao Sociaal Werk Nederland bij een voltijds dienstverband;
 • een dienstverband voor de duur van 1 jaar, met kans op verlenging.

Wie zijn wij?  

Burgerkracht Limburg is de stuwende kracht achter burgerparticipatie in Limburg. Dat betekent: ervoor zorgen dat iedereen in Limburg – vanuit eigen kunnen – mee kan doen, ertoe doet en kansen heeft. Dat doen wij vanuit drie thema’s: zelf- en samenredzaamheid, bestaanszekerheid en (positieve) gezondheid.

Als organisatie werken we op verschillende niveaus. Van overheid tot aan de buurvrouw die haar mouwen opstroopt. Wij zijn hierin een schakel. Zo werken wij altijd mét de burger, van jong tot oud. Samen met onze partners of andere bedrijven, overheden en (maatschappelijke) organisaties willen wij burgerparticipatie duurzaam inzetten.

Wij spelen ook een faciliterende en versterkende rol. Soms brengen we organisaties en burgers samen, zodat zij als partners kunnen optrekken. Op andere momenten geven wij inhoudelijk advies. Wij organiseren workshops en trainingen om burgers te inspireren met nieuwe ideeën om weer hun plekje in de samenleving te vinden en zich krachtiger te voelen. Ook stimuleren wij burgers die zich al inzetten voor anderen door ze te helpen om hun initiatieven te verduurzamen. Een dynamische organisatie en omgeving dus.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!  

Voor vragen en informatie kun je terecht bij Han von den Hoff, directeur
tel. 06 58 07 33 09 of mail hanvondenhoff@burgerkrachtlimburg.nl

Stuur je motivatiebrief en CV voor 17 juli 2022 aan Danny Martens, manager bedrijfsvoering, dannymartens@burgerkrachtlimburg.nl

Ons kantoor is in Sittard aan Mercator 1