Naasten

Bent u een naaste (vertegenwoordiger) van iemand die zorg ontvangt vanwege zijn of haar verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening zoals dementie, of een aanverwante aandoening?**

De Wet zorg en dwang verstaat onder een wettelijk vertegenwoordiger een curator of een mentor. Wanneer deze er niet is, kan een gemachtigde, de partner, een ouder, kind, kleinkind, broer of zus als naaste (vertegenwoordiger) optreden.

Worden er regels of beperkingen opgelegd waar u als naaste het niet mee eens bent? Heeft u hierbij hulp nodig? En kunt u niet terecht bij uw zorgaanbieder* of hulpverlener? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Onze cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zetten zich in voor cliënten die te maken hebben met regels waardoor zij beperkt worden in hun vrijheid. Dat kan in diverse situaties voorkomen.  

Sommige zorgaanbieders* zijn wettelijk verplicht om u attent te maken op de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Omdat wij niet in dienst zijn bij de zorgaanbieder, stellen wij ons onafhankelijk op en staan naast u. Wij werken vanuit de Wet zorg en dwang. Deze wet beschermt de rechten van een cliënt wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg.

*Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die onder de Wet zorg en dwang vallen.  

**Sinds 20 april 2020 vallen ook cliënten met zogenaamde ‘gelijkgestelde aandoeningen’ – vooralsnog Korsakov, Huntington en niet-aangeboren hersenletsel – onder bepaalde omstandigheden onder de reikwijdte van de Wzd.

Wanneer kunt u bij ons terecht? Hier volgen enkele voorbeelden.

Mijn partner mocht niet naar buiten wanneer zij dat wilde.
Een aantal weken geleden nam Paul contact met ons op. Zijn vrouw kan helaas niet meer thuis wonen en woont sinds een aantal maanden in een zorginstelling. Dit is natuurlijk al erg moeilijk voor Paul. Wanneer hij op bezoek ging, viel hem op dat bewoners niet naar buiten mochten wanneer zij dat wilden. Hij ging hierover in gesprek met zijn partner. Zij gaf aan dit ook erg vervelend te vinden. Ze vonden het beiden moeilijk om dit aan te kaarten bij de zorgaanbieder en hebben toen contact opgenomen met een van onze cliëntenvertrouwenspersonen. Zij hebben vervolgens Paul en zijn partner ondersteund bij het bespreken van deze onvrede. Hier was namelijk sprake van onvrijwillige zorg. Onder onvrijwillige zorg verstaan wij: iets wat u graag wil maar niet mag, of iets wat u moet maar niet wil. 

Ik sluit ’s nachts noodgedwongen de kamer van mijn partner af, maar ik voel me er niet goed bij.
Er zijn veel mensen mantelzorger en u wilt natuurlijk het beste voor uw partner. In dit voorbeeld kregen wij een vraag van Truus, haar partner heeft Alzheimer. Overdag gaat alles goed, Truus heeft het wel zwaar met extra taken die zij erbij heeft gekregen omdat haar man dat niet meer kan maar het gaat best goed. Alleen ’s nachts is het moelijker. Haar man staat dan op om te plassen maar weet niet meer waar de wc is. Daardoor is er een grote kans dat hij van de trap valt. Truus slaapt slecht en bij elk geluid staat ze naast hem. Nu heeft ze door slaaptekort besloten om hem op een aparte kamer te leggen en de deur af te sluiten. Echter nu plast hij in bed. Ze heeft contact met ons opgenomen en we hebben samen bekeken of er een traphek geplaatst kan worden. Het klinkt misschien als een simpele oplossing maar soms kom je er alleen niet uit. Ook dan kun je bij ons terecht.    

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u of iemand in uw omgeving betekenen? Bekijk Cathy’s verhaal

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?
Onze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd staat vermeld op de website van uw zorgaanbieder. Vindt u deze informatie niet en weet u niet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon is? Neem dan contact op met (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl.