Klachtenregeling

Burgerkracht Limburg ontwikkelt een klachtenregeling. In die regeling is vastgelegd hoe je een klacht over (de kwaliteit van) de dienstverlening, een product of dienst van Burgerkracht Limburg of een klacht tegen ongewenste omgangsvormen kunt indienen.

De regeling beschrijft ook hoe Burgerkracht Limburg klachten behandelt en binnen welke termijn dat gebeurt. Het is de verwachting dat de klachtenregeling binnen afzienbare tijd beschikbaar is. Vanaf dat moment kun je de regeling op deze plek downloaden.

Een klacht indienen

Het indienen van een klacht dient schriftelijk of digitaal te gebeuren. Stuur of mail de klacht naar:

Vermeld in je klacht:

  • je naam en adres;

  • de datum waarop je de klacht indient;

  • een beschrijving van de klacht;

  • de motieven, waarom de klacht volgens jou gegrond is;

  • je handtekening.

Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van de klacht stuurt de klachtencommissie jou een ontvangstbevestiging met informatie over de wijze waarop de klacht wordt behandeld.

Lees meer: de klachtenprocedure in het kort.

Méér weten?

Mail je vraag naar klachten@burgerkrachtlimburg.nl