Individuele ondersteuning

Wij bieden individuele ondersteuning en advies aan patiënten, cliënten en burgers in Limburg die zorg ontvangen via de Wlz (langdurige zorg) of via de gemeente (o.a. Wmo) of hier binnenkort gebruik van maken.

Als je afhankelijk bent van deze zorg heb je vaak vragen over wat de mogelijkheden zijn, welke rechten je hebt en hoe je zoveel mogelijk je leven vorm kunt blijven geven zoals jij dat wilt.

Het ondersteunen van mensen in een kwetsbare positie past bij de visie van  Burgerkracht Limburg om samen met die burger te kijken wat nodig is om de eigen situatie te verbeteren. Wij streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie hebben en dat hun wensen en behoeften gehoord worden. Het leert ons ook wat mensen belangrijk vinden en wat er nodig is om hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Dit doen wij onder meer door het aanbieden van de volgende diensten: