Het spinnenweb

Om over Positieve Gezondheid te praten en om Positieve Gezondheid in beeld te brengen is een ‘gesprekstool’ ontwikkeld door grondlegger Machteld Huber. Deze tool bestaat uit een spinnenweb met zes verschillende domeinen, die alle zes een verschillend aspect van het dagelijks leven belichten. In de volgende video wordt uitgelegd hoe het spinnenweb gebruikt wordt.

Het spinnenweb bestaat uit zes domeinen: Mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Deze domeinen zijn weer onderverdeeld in verschillende gebieden:

Aan de hand van deze gebieden kan de persoon die het spinnenweb invult, het domein een cijfer geven. Op de plek van dit cijfer noteert de persoon dan een bolletje.

Als alle domeinen zijn ingevuld kan je de bolletjes met elkaar verbinden. Hieruit ontstaat dan jouw ‘Positieve Gezondheid oppervlak’.

Door de jongeren dit spinnenweb te laten invullen kan je een beeld krijgen van de mentale gezondheid van de jongeren. Van hieruit kan je door middel van gespreksvoering er dieper op in gaan.