Terug naar agenda

Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden (POLC)

woensdag 29 september 2021

Burgerkracht De Pijler organiseert 5 á 6 keer per jaar een informatiebijeenkomst voor alle cliënten- en adviesraden in het sociale domein in Limburg.

Doel van de bijeenkomst is enerzijds het vertalen van landelijke ontwikkelingen, beleid en wetgeving in de sociale zekerheid naar lokale inspraak en beïnvloeding.

Anderzijds ontmoeting creëren tussen cliëntenraden W&I, Participatieraden en Adviesraden om met elkaar adviezen, ervaringen en kennis uit te wisselen en te delen.

Het thema van de bijeenkomst in september 2021 is nog niet bekend.

Binnenkort meer hierover.

Deze bijeenkomst wordt ‘hybride’ aangeboden.

D.w.z. er is voor 12 deelnemers plaats in Sittard, Mercator 1. En er zijn ongelimiteerde plaatsen voor deelname via een Zoom-link.

Voorkeur bij aanmelding aangeven!

Kijk voor een actueel overzicht van bijeenkomsten, workshops en trainingen en/of mogelijkheden voor maatwerk op:

www.depijler.nl

informatie
Datum 29-09-2021
Tijd 10:00 - 12:30 uur
organisator
Naam De Pijler, Rene Suijkerbuijk
E-mail depijler@burgerkrachtlimburg.nl
Telefoon +31658073018
Website www.depijler.nl
locatie
Naam Burgerkracht Limburg, de Pijler
Adres Mercator 1
Postcode 6135 KW Sittard