Terug naar agenda

Provinciaal Overleg Limburgse Cliëntenraden (POLC): ‘De nieuwe wet Inburgering’

woensdag 24 november 2021

Burgerkracht De Pijler organiseert 5 á 6 keer per jaar een informatiebijeenkomst voor alle cliënten- en adviesraden in het sociale domein in Limburg.

Doel van de bijeenkomst is enerzijds het vertalen van landelijke ontwikkelingen, beleid en wetgeving in de sociale zekerheid naar lokale inspraak en beïnvloeding.

Anderzijds ontmoeting creëren tussen cliëntenraden W&I, Participatieraden en Adviesraden om met elkaar adviezen, ervaringen en kennis uit te wisselen en te delen.

Het thema van de bijeenkomst:

‘De Nieuwe Wet Inburgering’

Wij willen dit jaar nog een keer aandacht aan deze wet geven voordat deze op 1 januari 2022 in werking treedt. Maar dan vanuit het perspectief van Vluchtelingenwerk.

Deze bijeenkomst wordt ‘hybride’ aangeboden. D.w.z. er is voor 12 deelnemers plaats in Sittard, Mercator 1. En er zijn ongelimiteerde plaatsen voor deelname via een Zoom-link.

Voorkeur bij aanmelding aangeven!

Kijk voor een actueel overzicht van bijeenkomsten, workshops en trainingen en/of mogelijkheden voor maatwerk op:

www.depijler.nl

informatie
Datum 24-11-2021
Tijd 10:00 - 12:30 uur
organisator
Naam De Pijler, Rene Suijkerbuijk
E-mail depijler@burgerkrachtlimburg.nl
Telefoon +31658073018
Website www.depijler.nl
locatie
Naam Burgerkracht Limburg, de Pijler
Adres Mercator 1
Postcode 6135 KW Sittard