Terug naar agenda

Pijlerlezing: Arbeid en maatschappelijke tweedeling

dinsdag 12 juli 2022

Nederland is een arbeidssamenleving: werk heeft een centrale positie in het leven van veel mensen en betaalde arbeid wordt gezien als dé manier om ‘erbij te horen’. Via betaalde arbeid realiseren mensen immers allerlei zaken die we belangrijk vinden voor een goed bestaan: een inkomen, sociale contacten, maatschappelijke erkenning, zelfontplooing… In deze lezing, door Sabrina Keinemans, wordt de vraag opgeworpen of het in de huidige samenleving inderdaad nog wel mogelijk is om deze ‘werkwaarden’ te realiseren. Moeten we het verrichten van betaalde arbeid niet wat kritischer gaan bekijken, en oog hebben voor de ontwrichtende kanten van werk?

Interesse? Meld je hier aan!

informatie
Datum 12-07-2022
Tijd 16:00 - 18:00 uur
organisator
Naam Burgerkracht Limburg
E-mail leikepeeters@burgerkrachtlimburg.nl
locatie
Naam Zuyd Hogeschool
Adres Ligne 1
Postcode 6131 MT Sittard