Terug naar agenda

Pijleracademie: Participatiewet 2.0

woensdag 13 december 2023

Deze Pijleracademie is momenteel onder voorbehoud.

Signalen vanuit de uitvoering, onderzoeken, maar ook nieuwsberichten hebben tot zorgen geleid over ‘hardheden’ in de Participatiewet. Het gevoel overheerst dat de overheid vooral op de regels let en weinig oog heeft voor de mens achter de uitkering of de complexe problemen waar deze mee kampt. Ook de uitvoerende professionals geven aan dat de huidige regels in de praktijk knellen.

Op dit moment ervaren mensen drie problemen met de Participatiewet:

  1. De ondersteuning is beperkt;
  2. Het sanctie regime is streng;
  3. De bestaanszekerheid is te complex georganiseerd.

Hierdoor verkeren mensen in onzekerheid en ervaren ze wantrouwen in hun contact met de overheid. Ook aan het werk gaan is soms lastig. De minster wil de balans in de Participatiewet terugbrengen met een aangepaste wet:

  • De mens centraal stellen;
  • Er komt meer ruimte voor maatwerk;
  • Uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

In mei en juni 2023 konden mensen reacties geven op het wetsvoorstel. In deze Pijleracademie gaan we kijken hoe de Participatiewet in balans er uit zou kunnen zien.

Wil je hier bij zijn? Klik hier om je aan te melden!

informatie
Datum 13-12-2023
Tijd 10:00 - 12:15 uur
organisator
Naam Burgerkracht de Pijler
E-mail depijler@burgerkrachtlimburg.nl
Telefoon tel:0658073018
locatie
Naam Burgerkracht Limburg
Adres Mercator 1
Postcode 6135KW Sittard