Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldigen, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie is niet toegestaan zonder toestemming van Burgerkracht Limburg.
Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u om het bericht terug te sturen naar Burgerkracht Limburg en het origineel en eventuele kopieën ervan te verwijderen.

Burgerkracht Limburg spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. Burgerkracht Limburg kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen en kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Indien er sprake is van een besluit wordt u dit per post bevestigd. Bij overige mededelingen adviseert Burgerkracht Limburg u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid van het bericht contact met Burgerkracht Limburg op te nemen.