Cliënten

Bent u een cliënt van een zorginstelling? Worden er regels of beperkingen opgelegd waar u het niet mee eens bent? Hebt u hulp nodig? En kunt u niet terecht bij uw zorginstelling of hulpverlener? Dan kunt u contact opnemen met een van onze cliëntvertrouwenspersonen. 

Onze cliëntvertrouwenspersonen zetten zich in voor cliënten die te maken hebben met regels waardoor zij beperkt worden in hun vrijheid. Dat kan op in diverse situaties voorkomen.  

Elke zorgaanbieder* is namelijk wettelijk verplicht om u te attenderen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Omdat wij niet in dienst zijn van de zorgaanbieder, kunnen wij ons onafhankelijk opstellen en voor u klaar staan. Wij werken vanuit de wet Zorg en Dwang. Deze wet beschermt de rechten van een cliënt wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg.

*Zorgaanbieders die zorg bieden aan cliënten die onder de wet Zorg en Dwang vallen.  

Wanneer kunt u bij ons terecht? 

Ik mag niet naar buiten wanneer ik dit wil.
Mag u niet naar buiten wanneer u dit wilt en heeft u dit al besproken met uw zorgaanbieder en komt u er niet uit? Of durft u dit niet te bespreken? Dan kunt u contact met ons opnemen. Onze cliëntenvertrouwenspersoon staat vermeld op de website van uw zorgaanbieder. Vindt u deze informatie niet en weet u niet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon is? Neem dan contact op met (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl. 

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon voor u of iemand in uw omgeving betekenen? Bekijk Cathy’s verhaal. 

Wie is jouw cliëntvertrouwenspersoon?
Onze cliëntenvertrouwenspersoon staat vermeld op de website van uw zorgaanbieder. Vindt u deze informatie niet en weet u niet wie uw cliëntenvertrouwenspersoon is? Neem dan contact op met (088) 929 40 99 of mail naar cvp@burgerkrachtlimburg.nl.