header SOL website

U bent ouder of naaste van een familielid met een verstandelijke beperking  

Beste ouder en naaste, 

Wij zijn SOL. 

Wij zijn een vereniging van en voor ouders en naasten en wij bieden ondersteuning aan allen, die de belangen behartigen van mensen met een verstandelijke beperking. In Limburg: bij Bugerkracht en landelijk via Ieder(in) . Omdat wij uit ervaring weten, hoe belangrijk ouders en naasten zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, willen wij graag met u in contact komen, met als doel te onderzoeken, wat uw behoeften en wensen zijn, zodat wij u hierin kunnen ondersteunen.  

Samen kom je verder dan alleen
Daarom willen wij als SOL verschillende bijeenkomsten organiseren in Limburg.  

De omvang van deze bijeenkomsten zal afhankelijk zijn van de informatiebehoeften, die u aan ons heeft kenbaar gemaakt. 

Als er aanleiding toe is, zullen we de samenwerking opzoeken met lokale en regionale lidorganisaties en waar mogelijk zullen wij samenwerking zoeken met KansPlus, Ieder(in) en Burgerkracht Limburg. 

Welke onderwerpen zijn voor u van belang?
Als u wil meewerken aan ons onderzoek naar de behoeften en wensen van u als groep, dan willen we u vragen om onze vragenlijst in te vullen. In deze lijst vragen wij u aan te geven wat u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen over diverse wetten en regelgeving (Wet zorg en dwang, Wet medezeggenschap cliënten zorgsector, Wet langdurige zorg, onafhankelijke cliëntondersteuning, mentorschap), maar het kan ook over andere onderwerpen gaan zoals schoolverlaters, ouder worden, seksualiteit en veiligheid.  

Doet u mee? Samen zijn we sterk!
Vul dan onze vragenlijst in. Deze vragenlijst is anoniem en kost 5 minuten van uw tijd.  

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur, klankbordgroep en ondersteuners van het SOL. 

Jos Willems-Daelman, Voorzitter.
Gerard Jochems, Penningmeester