ANBI

ANBI

Burgerkracht Limburg is een ANBI- organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft u er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI organisatie.

RSIN / fiscaal nummer: 81128231