ANBI

ANBI

Burgerkracht Limburg is een ANBI- organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft u er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI organisatie.

RSIN / fiscaal nummer: 81128231

  • Klik hier voor ons werkplan

  • Klik hier voor de balans per 31 december 2017

  • Klik hier voor de toelichting op de staat van baten en lasten

  • Klik hier voor het publieksjaarverslag 2018

Klik hier voor het directiereglement van Burgerkracht Limburg.