Ik wil mij aanmelden voor de netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan bestaanszekerheid en kansengelijkheid’.